Vyberte stranu

HĽADÁTE ÚČTOVNÍČKU?

VAŠE ÚČTOVNÍCTVO BEZ STAROSTÍ

Účtovníctvo

Vedenie účtovníctva

 

Hľadáte spoľahlivú účtovníčku, ktorá sa Vám postará o vedenie Vášho účtovníctva? Ste na správnom mieste.

Našim klientom zabezpečujeme komplexnú správu jednoduchého aj podvojného účtovníctva. Postaráme sa o účtovné, mzdové aj daňové povinnosti a samozrejmosťou je tiež komunikácia s úradmi.

Dôraz pri tom kladieme na odbornosť a vysokú kvalitu našich služieb.

Pri svojej práci zohľadňujeme individuálne potreby našich klientov. Či už ide o vedenie online účtovníctva alebo zabezpečenie zvozu účtovných dokladov, vždy nájdeme spôsob, ako vyhovieť Vašim potrebám.

Chcete aj Vy získať spoľahlivého partnera pre Vaše podnikanie? Kontaktujte nás už dnes.

Pretože Váš úspech je aj našim cieľom

Jednoduché účtovníctvo

 • kontrola správnosti účtovných dokladov
 • spracovanie a zaúčtovanie dokladov podľa postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo
 • peňažný denník
 • kniha záväzkov a pohľadávok
 • evidencia pokladničných a bankových dokladov
 • interné doklady
 • evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH, súhrnný a kontrolný výkaz pre DPH
 • inventarizácia účtov
 • ročná účtovná závierka
 • daňové priznanie k dani z príjmov 
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch
 • daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel
 • komunikácia s úradmi
 • poradenstvo

Podvojné účtovníctvo

 • kontrola správnosti účtovných dokladov
 • spracovanie a zaúčtovanie dokladov podľa postupov účtovania pre podvojné účtovníctvo
 • účtovný denník
 • hlavná kniha
 • pokladničná kniha a bankové výpisy
 • kniha prijatých a vystavených faktúr
 • interné doklady
 • evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku
 • evidencia DPH, daňové priznanie k DPH, súhrnný a kontrolný výkaz pre DPH
 • inventarizácia účtov
 • ročná účtovná závierka
 • daňové priznanie k dani z príjmov
 • súvaha, výkaz ziskov a strát a poznámok
 • daňové priznanie pre daň z motorových vozidiel
 • komunikácia s úradmi
 • poradenstvo

Mzdy a personalistika

 • registrácia zamestnávateľa
 • evidencia zamestnancov
 • spracovanie miezd
 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov do sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch na daň
 • výkazy do poisťovní
 • výplatné pásky, výplatné listiny a rekapitulácie
 • ročné zúčtovanie dane
 • evidenčný list dôchodkového poistenia

Benefity

Šetríme Vaše peniaze

Presvedčte sa sami. Kontaktujte nás a my Vám pripravíme cenovú ponuku, ktorá sa neodmieta.

Šetríme Váš čas

Venujte sa svojmu podnikaniu. Starosť o účtovníctvo a komunikáciu s úradmi môžete prenechať nám.

/
Ušetríme Vám aj cestu

Nie ste z nášho mesta? Nevadí, v rámci našich služieb poskytujeme zadarmo zvoz účtovných dokladov. Služba platí pre Trenčín, Ilavu, Nemšovú a okolie.

NEKO PARTNERS s. r. o.

Pionierska 423/19

018 41 Dubnica nad Váhom